İDEAL VÜCUT AĞIRLIĞI NASIL HESAPLANIR?

  1. Beden kitle indeksi (BKİ): Vücut ağırlığının boyun metrekaresine bölünmesiyle elde edilir.

            Vücut ağırlığı (kg)

BKİ =

                    Boy (m2)

Bki değerleri (kg/m2)Sınıflaması
18.5 ve altıZayıf
18.5-24.9NORMAL
25-29.9Hafif şişman
30-34.9Şişman
35 ve üstüAşırı şişman
  • Bel çevresine göre değerlendirme: Bel çevresi ölçümü bize iç organ yağlanması hakkında bilgi verir.
Bel çevresiNormal DeğerRisk durumu
Erkek94 cm102 cm ve üstü
Kadın80 cm88 cm ve üstü
  • Bel/kalça çevresine göre değerlendirme:

Erkeklerde 1.0’in, kadınlarda 0.8’in üzerinde OLMAMALIDIR.